Trang Chủ > Về chúng tôi>Dụng cụ sản xuất

Dụng cụ sản xuất

Chúng tôi có 10 bộ kim phun nhựa "Haiti" lớn từ 60g đến 4000g.